Atypické výrobky

Shozy prádla

 
Těleso shozu je tvořeno vlastním tubusem, tj. troubou příslušného průměru (kruhového provedení) nebo průřezu AxB (čtyřhranné provedení), na který navazují odbočky od vhozových dvířek požadovaného rozměru. Prádlo (pytle) se shozem pohybují samospádem vlastní váhou (gravitačně). Vhazované pytle jsou zachytávány ve sběrné komoře, sběrném vaku nebo přepravním vozíku – řeší se vždy v návaznosti na vnitřní logistiku objektu společně s ovládáním vhozových dvířek. Vhozová dvířka jsou dodávána dle architektonického řešení stavby ve standardním provedení bez požární odolnosti nebo s požadovanou požární odolností a příslušnou
bezpečnostní výbavou.
 
Vhozová dvířka mohou být vybavena mechanickým uzávěrem, mechanickým uzávěrem s uzamčením, elektromagnetickým otvíračem a nebo kombinací uvedených uzávěrů.
 
Minimální rozměry se doporučují: D = 315mm pro kruhové provedení; A,B = 315mm pro čtyřhranné provedení
Materiál: polypropylén (PP)
 
Shozy na prádlo se s velkou úsporou času a preferováním hygienických podmínek využívají v RD, hotelích, nemocnicích a jiných zařízeních s centrální službou. Shozy na prádlo umožňují snadnou a hygienickou manipulaci a třídění prádla. V provedení PP jsou snadno servisovatelné (snadné čištění, opravy, úpravy). Konstrukce a volitelná výbava respektují vždy dispozici a požadavky staveb. Shozy na prádlo se zpracovávají vždy pro konkrétní stavbu s použitím moderních konstrukčních materiálů a doplňkové výbavy.Polena Engineering s.r.o.

Polena Engineering s.r.o.
Dublovice 225, 262 51 Dublovice

+420 602 386 630
polena@polena.cz

Všechna práva vyhrazena ©2019 Polena Engineering s.r.o.