Plastové potrubí

Kruhové plastové potrubí

 
Systém KLASIK-K, HRDK-P
uvedené v tomto katalogu je vyráběno z polypropylenu a je určeno pro spojování na příruby šroubovým spojem.
 
Systém HRDK-S je určen pro spojování svařováním nebo lepením. Při spojení potrubí svařováním je nutné, aby svaření prováděli školení zaměstnanci, resp. certifikovaní svářeči. Lepení je vhodné námi doporučovanými lepidly nebo silikony.
 
Systém HRDK-S-Z je svařovaný systém pro uložení do zásypu. Potrubí je vyrobeno ze zesíleného materiálu a jsou přidány ocelové ztužící příruby.
 

UŽITÍ

 
Vzduchotechnické díly podle našeho katalogu se používají pro vzduchovody a jejich systémy určené pro větrání a klimatizaci dopravující vzdušninu s agresivními účinky, s hygienickou zátěží vyžadující čištění (mytí, dezinfekce) systému nebo čisté vzdušniny bez hygienické a agresivní zátěže. Dále do vnějšího prostředí, které obsahuje vysokou vlhkost, agresivní a hygienickou zátěž. PP – rozvody jsou určeny též pro běžnou aplikaci – veřejné prostory, tělocvičny, bazény, fitnescentra atd., potravinářství – prodejny, výrobny, prvovýroba, jídelny, kuchyně atd.
 

MONTÁŽ

 
Montáž se provádí spojováním přírub nebo svařením či slepením hrdel příslušného systému a osazením na závěsy, případně jiné podpěry do stavby. Pro montáž platí firemní norma PP-01-03. vzduchotechnické potrubí z PP – Návod k používání, obsluze a údržbě.
 

LEPENÍ

 
Za použití MS-Polymerového lepidla a primeru pro lepení PP:
 
Pracovní postup:
 
1) Lepené plochy očistěte a odmastěte výrobkem AISR.D400 nebo jiným odmašťovacím prostředkem (izopropylalkohol).
2) Lepené plochy natřete primerem a nechte zaschnout. Rychlost zasychání je cca do 15 min.
3) Naneste na jednu stranu MS-Polymer a slepte díly dle potřeby. Vytvrzování je pomalejší jako u silikonu. Čili 2-3mm / 24 hodin.
 
 
 

Hranaté plastové potrubí

  
Vzduchotechnické potrubí čtyřhranného provedení vyrábíme v klasických vzduchotechnických rozměrech od 100x100 – do 1250x1250 (rozměrová řada dle ČSN 120505 – 2, provedení dle PP-01-00-03) a v libovolných délkách potrubí, včetně kompletního sortimentu tvarových kusů.
 

UŽITÍ
 

Vzduchotechnické díly podle našeho katalogu se používají pro vzduchovody a jejich systémy určené pro větrání a klimatizaci dopravující vzdušninu s agresivními účinky, s hygienickou zátěží vyžadující čištění (mytí, dezinfekce) systému nebo čisté vzdušniny bez hygienické a agresivní zátěže.
Dále do vnějšího prostředí, které obsahuje vysokou vlhkost, agresivní a hygienickou zátěž. PP – rozvody jsou určeny též pro běžnou aplikaci – veřejné prostory, tělocvičny, bazény, fitnescentra atd., potravinářství – prodejny, výrobny, prvovýroba, jídelny, kuchyně atd.
 

MONTÁŽ

 
Montáž se provádí spojováním přírub a osazením na závěsy, případně jiné podpěry do stavby. Pro montáž platí firemní norma PP-01-03. Vzduchotecnické potrubí z PP – Návod k používání, obsluze a údržbě.

 
 

ALP potrubí

  
ALPactive předizolované vzduchovody s antimikrobiální úpravou povrchu představují jedinečnou inovaci, která definitivně řeší hygienické problémy vzduchotechnického potrubí. Vzduchovody z materiálu ALPactive jsou extrémě lehké, rychle se sestavují a přinášejí výrazné úspory energie mimořádnými tepelně-izolačními vlastnostmi a vynikající těsností. Současně zaručují mimořádnou hygieničnost a zdravotní nezávadnost. Vzduchovody systému ALP jsou vyráběny z tvrdého pěnového panelu (polyisokyanát s uzavřenými buňkami) o různé tloušťce, který je z obou stran pokryt hladkými nebo gofrovanými lakovanými hliníkovými fóliemi. Výrobní technologie, vyvinutá, testovaná a patentovaná společností ALP, zaručuje včlenění antimikrobiální složky do hliníkové fólie systémui ALP.
 
 
Působení ALPactive:
 
Hlavní podstatou ALPactive (antimikrobiální AgION), využívání pomalého, nepřetržitého uvolňování stříbrných iontů. Tyto ionty narušují funkce buněčné stěny mikrobů a bakterií, narušují její metabolismus a zastavují její množení cestou inhibice RNA (R je molekulární nosič genetické informace přenášené z buňky na buňku).
ALPactive je zcela bezpečný výrobek a ve srovnání s jinými antimikrobiálními opatřeními pro zajištění čistoty vzduchu nabízí mnoho výhod. Své antimikrobiální působení si zachovává jednoduše díky působení vlhkosti vzduchu po dlouhou dobu 10-15 let.
 
 
Oblasti použití ALPactive:
 
ALPactive nabízí ideální řešení problémů s čistotou vzduchu v následujících prostředích: operační sály, nemocnice, farmaceutický a potravinářský průmysl
A konečně je možné při stejných nákladech jako u tradičního systému nainstalovat vzduchovody, které zajišťují vysokou úroveň čistoty vzduchu v místech, pro které stále ještě chybí specifické pokyny – ve školách, hotelech, kinech, divadlech a kancelářích.
 
 
Přednosti vzduchovodů ALP:

 • snadná výroba s minimálním výrobním vybavením, lze vyrábět i přímo na stavbě
 • vzduchovody ALP plně nahradí vzduchotechnické potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu s izolací
 • použití do jakéhokoliv prostředí, včetně venkovního, funkčně i esteticky perfektní
 • možnost barevných nátěrů
 • panely, ze kterých se vzduchovody ALP vyrábějí, jsou samočinně uhasitelné
 • dokonalá parotěsná izolace, prakticky vyloučena kondenzace vně i uvnitř, vynikající těsnost
 • úplná korozivzdornost, prakticky neomezená životnost
 • vzduchovody vykazují zvýšený útlum vzduchovodem přenášeného hluku
 • nízká váha, tudíž snadná manipulace a montáž
 • projektování: pro výrobu i montáž vyhovují projekty zpracované stejně jako pro běžné vzduchovody sk. I.
 • při použití ALP vzduchovodů není nutné dodržovat obvyklou rozměrovou řadu, běžná délka rovných kusů: 4000 mm vzduchovody ALP jsou samonosné


Technické parametry:
 
hustota izolační pěny: 48 kg/m3
Al fólie: dle druhu panelu 80 µm nebo 200 µm
povrch panelu: hladký nebo gofrovaný
součinitel tepelné vodivosti: 0,0200 W/m.K
součinitel prostupu tepla: 0,93 W/m2.K tepelná odolnost: +110 °C, – 35 °C
Polena Engineering s.r.o.

Polena Engineering s.r.o.
Dublovice 225, 262 51 Dublovice

+420 602 386 630
polena@polena.cz

Všechna práva vyhrazena ©2019 Polena Engineering s.r.o.